Usługi

Księgi Handlowe

To rozwiązanie dla podmiotów działających w oparciu o kodeksu prawa handlowego.

– Pomoc przy zakładaniu spółek prawa handlowego.
– Opracowanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont.
– Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Kontrola rozrachunków – monitorowanie na bieżąco zobowiązań i należności.
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.
– Prowadzenie rejestrów na potrzeby VAT.
– Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym również zgłoszeniowych.
– Sporządzanie zeznań podatkowych – CIT8 klasyczny, CIT8E estoński, PIT36, PIT36, PIT36L.
– Sporządzanie sprawozdań finansowych wg UoR.
– Przygotowywanie przelewów do US i ZUS oraz na życzenie do kontrahentów Klienta
– Reprezentowanie Was przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
– Bieżące konsultacje

KPiR oraz ryczałt

To najpopularniejsze ze sposobów rozliczania się przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze bądź spółki cywilne.

– Pomoc przy założeniu działalności gospodarczej.
– Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów.
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.
– Prowadzenie rejestrów na potrzeby VAT.
– Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym również zgłoszeniowych.
– Sporządzanie zeznań podatkowych PIT36, PIT36L, PIT28.
– Pomoc przy sporządzaniu spisów z natury.
– Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników Klienta.
– Przygotowywanie przelewów do US i ZUS oraz na życzenie dla kontrahentów Klienta.
– Reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
– Bieżące konsultacje.

Działy specjalne produkcji rolnej

Specyficzny rodzaj działalności rolniczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

– ustalenie przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie ksiąg podatkowych (skala podatkowa, podatek liniowy).
– ustalenie przychodu z działów specjalnych produkcji rolnej w celu obliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego w oparciu o normy szacunkowe.
– prowadzenie rejestrów na potrzeby VAT.
– sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych (PIT6, PIT36, PIT36L, JPK).
– obsługa rolników ryczałtowych w tym faktur RR.

Kadry i płace

Usługi niezbędne dla każdego przedsiębiorcy, który zatrudnia pracowników.

– Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac dla pracowników, z uwzględnieniem dodatków i potrąceń zgodnie z postanowieniami umów, przepisów prawa, regulaminu pracy i wynagradzania.
– Naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych.
– Obsługa PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe
– Sporządzanie deklaracji wymaganych w ZUS oraz Urzędzie Skarbowym.
– Zgłaszanie oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS.
– Sporządzanie pasków wynagrodzeń, zaświadczeń dla pracowników oraz raportów RMUA.
– Przygotowywanie przelewów do US i ZUS.
– Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń dla pracowników oraz zleceniobiorców.
– Sporządzanie deklaracji PIT-11 i ich wysyłka do Urzędu Skarbowego, na życzenie wysyłka również do pracowników Klienta.
– Przygotowywanie umów o pracę, umów zlecenie, umów o dzieło oraz świadectw pracy.
– Kontrola urlopów pracowniczych.
– Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (m. in. akta osobowe pracowników, kontrola szkoleń BHP oraz ważności orzeczeń lekarskich).
– Bieżące konsultacje w zakresie kadr i płac.

Usługi dodatkowe

Wspomagające rozwój Twojego biznesu.

– współpraca z biegłym rewidentem
– współpraca z firmami szkoleniowymi z zakresu BHP
– współpraca z towarzystwem ubezpieczeniowym obsługującym PPK
– program do fakturowania bądź wystawianie faktur w imieniu klienta.
– deklaracje PFRON
– zaświadczenia A1 dla właścicieli i ich pracowników.

KLIMATYCAZJA, WENTYLACJA, REKUPERACJA, POMPY CIEPŁA, INSTALACJE WOD-KAN, C.O. C.W.U

Bo nie samą księgowością człowiek żyje…. Dlatego też zadbamy o Wasz klimat.

Specjalizujemy się w instalacjach oraz serwisie klimatyzacji, rekuperacji, wentylacji oraz pomp ciepła. Posiadamy dostęp do urządzeń i części zamiennych oferowanych na światowych rynkach. Oferty kierowane do klientów zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Przygotowujemy je indywidualnie co daje gwarancje elastycznego dopasowania się do wymagań i oczekiwań klientów.

 Oferujemy:

– sprzedaż, montaż, serwis i dobór urządzeń klimatyzacyjnych
– sprzedaż, montaż urządzeń rekuperacji
– sprzedaż, montaż pomp ciepła
– wykonawstwo wszelakich instalacji sanitarnych
– posiadamy odpowiednie uprawnienia certyfikat F-GAZ

Mariusz Kłósek
tel. 660-537-668
mail: mkinstalacje.biuro@gmail.com

Marcin Ciuruś
tel. 537-594-623
mail: ciurusMarcin@interia.eu